ΛΗΞΗ ΑΠΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΠΟ 15/9 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, εγκρίνει το περιεχόμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων που συνεργάζονται με το ΙΚΑ, όπως αυτό συμφωνήθηκε και απεστάλη από τη διοίκηση του Ιδρύματος και αποφασίζει τη λήξη της αποχής των δικηγόρων της χώρας από τις υποθέσεις του ΙΚΑ (των δικηγόρων του ΙΚΑ ανά υπόθεση, των δικηγόρων του ΙΚΑ με πάγια αντιμισθία και των δικηγόρων των αντιδίκων του ΙΚΑ), η οποία είχε ξεκινήσει στις 5-5-2014.

Κατόπιν τούτου, οι Δικηγόροι επανέρχονται στην άσκηση των καθηκόντων τους, τη  Δευτέρα  15 Σεπτεμβρίου 2014.

Print Friendly, PDF & Email