Λ.Ε.Α.Δ. ΡΟΔΟΥ Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Λ.Ε.Α.Δ. ΡΟΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους κυρίους και κυρίες συναδέλφους ότι από Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 υλοποιείται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου για την παροχή  εκτάκτου  βοηθήματος – προκαταβολής εφάπαξ των μελών μας, όπως αυτή διαμορφώθηκε κι επικυρώθηκε από την Γενική Συνέλευση της 25ης Σεπτεμβρίου2013, δηλαδή την καταβολή 250 ευρώ ανά έτος δικηγορίας σε κάθε μέλος που διαθέτει ταμειακή ενημερότητα.

Για την καταβολή του βοηθήματος απαιτείται η υποβολή αυτοπροσώπως της σχετικής αίτησης – δήλωσης στη Γραμματεία του ΛΕΑΔΡ (25ης Μαρτίου 9 – γραφεία ΔΣΡ) και προϋποθέτει την μη ύπαρξη πάσης φύσεως οφειλών προς το Ταμείο (ληξιπρόθεσμες δόσεις δανείου – συνδρομές – γραμμάτια προκαταβολής κλπ).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα προηγηθούν οι αιτήσεις που δεν έχουν καμία ταμειακή εκκρεμότητα. Η καταβολή των δικαιούμενων ποσών θα αρχίσει από την Τετάρτη 23/10 και θα γίνεται μετά από έγκριση κι έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλώσει στο Δικηγορικό Σύλλογο. Κάθε καταβολή θα συνοδεύεται με σχετική ενημέρωση μέσω sms ή τηλεφωνικά (για το λόγο αυτό μη παίρνετε τηλέφωνο να ρωτάτε). Οποιαδήποτε παρατήρηση να την υποβάλλετε εγγράφως πάνω στην αίτηση – δήλωση που θα υποβάλλετε και όχι προφορικά.

Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα κι εντός του μήνα Οκτωβρίου, για το λόγο αυτό ζητείται η υπομονή και η κατανόηση σας διότι η παροχή αφορά το σύνολο των μελών, οπότε ο αριθμός των αιτήσεων θα είναι μεγάλος και θα πρέπει η καταβολή των ποσών να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή κι επιμέλεια.

Ρόδος  17 Οκτωβρίου 2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Βαρέλης

Υπόδειγμα Δήλωσης-Εξουσιοδότησης

Print Friendly, PDF & Email