Μείωση ασφαλιστικών εισφορών αμίσθων και εμμίσθων δικηγόρων

Τo δικηγορικό σώμα βρίσκεται σήμερα στην ευχάριστη θέση να αποτιμά την πρώτη «συγκομιδή καρπών» του εμβληματικού αγώνα που έδωσε κατά της δημευτικής ασφαλιστικής επιδρομής που δέχθηκε το 2016.  Ενός αγώνα που ξεκίνησε από την προηγούμενη θητεία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, υπό την Προεδρία του Βασίλη Αλεξανδρή, και στηρίχθηκε αφ’ ενός στην δυναμική, ομόθυμη κινητοποίηση του σώματος που ξεκίνησε με τις μεγάλες πορείες του Γενάρη του 2016 και κλιμακώθηκε με την αποχή μας και αφ’ ετέρου στην επιτυχή ανάδειξη του θέματος σε όλα τα δημόσια fora, την εμβριθή νομική και αναλογιστική τεκμηρίωση, και την δικαστική προσφυγή στο ΣτΕ.

Με την καθοριστική συμβολή όλων των παραπάνω και τις συνεχείς παρεμβάσεις μας, η Κυβέρνηση αναδιπλώθηκε από τις αρχικές της θέσεις και εισηγήθηκε το σχέδιο νόμου «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία επί της αρχής και κατ’ άρθρο.

Με τον νέο νόμο μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ των αμίσθων δικηγόρων όπως ακριβώς είχαμε ενημερώσει στην από 6.11.2018 Ανακοίνωση του ΔΣΑ, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ των εμμίσθων δικηγόρων, όπως επίσης είχαμε ενημερώσει στην από 14.11.2018 Ανακοίνωση.

Παράλληλα, προβλέπεται η εκκαθάριση και πληρωμή των παλαιών οφειλών τ. ΤΥΔΕ και ΤΥΔΑ (παροχές σε είδος, μητρότητας κλπ), ο χαρακτηρισμός επί το ορθόν του ποσού που λαμβάνουν οι δικηγόροι για τη συμμετοχή τους ως δικαστικοί αντιπρόσωποι στις εκλογές συνδικαλιστικών οργανώσεων ως «αποζημίωση» και όχι ως «αμοιβή» και ο μερικός συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχουν δικηγόροι από παροχή υπηρεσιών προς τον ΕΦΚΑ με τις οφειλές τους που βρίσκονται σε ρύθμιση, όπως επίσης είχαμε ενημερώσει στην από 6.11.2018 Ανακοίνωση του ΔΣΑ.

Ο αγώνας για ένα δικαιότερο ασφαλιστικό σύστημα, για όλους τους συναδέλφους, δεν τελειώνει ασφαλώς εδώ. Οι προσπάθειες συνεχίζονται για την ικανοποίηση των λοιπών  αιτημάτων που αφορούν την αναδρομική εφαρμογή των μειώσεων των εισφορών κύριας σύνταξης, τις εισφορές του κλάδου υγείας, την κατάργηση της αντιμετώπισης ως ασφαλιστικής οφειλής των ελαφρύνσεων των νέων συναδέλφων, την κατάργηση της νέας διευρυμένης βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών κ.λπ..

Μετά τις αλλαγές που επέφερε το νέο νομοσχέδιο και προς τον σκοπό πληρέστερης ενημέρωσης των συναδέλφων, σας παραθέτουμε επισυναπτόμενους συγκριτικούς πίνακες υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, αμίσθων και εμμίσθων, πριν και μετά τις νέες ρυθμίσεις.

pinakes_me_eisfores_amisthon_emmisthon_gia_to_2019

Print Friendly, PDF & Email