Μείωση 40% του μισθώματος για δικηγόρους για τον Απρίλιο 2021

Αριθμ. Α. 1101
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2021. (ΦΕΚ 1761/28.4.21)

 

fek Α1761 ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Print Friendly, PDF & Email