ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακά – Υποτροφίες Αριστείας

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (M.SC. IN BANKING &
FINANCE), με κατευθύνσεις

  • Χρηματοοικονομική & Τραπεζική Διοικητική
  • Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (M.SC. IN BANKING & FINANCE LAW)
Η Υποτροφία δίνεται υπό τη μορφή απαλλαγής διδάκτρων σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι
έχουν

  • βαθμό πτυχίου “Άριστα” (8,5 και άνω) από ελληνικό ΑΕΙ/ΑΤΕΙ,   ή/και
  • είναι στο κορυφαίο 10% της αποφοιτούσας τάξης τους

Πληροφορίες για τις Υποτροφίες Αριστείας :

Αφίσα_law_2017-1 Αφίσα_xrima_2017-1

Print Friendly, PDF & Email