ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΕΝ ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013