Με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), κατά τη συνεδρίαση του την Πέμπτη 28.2.2013, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 ΤΑΝ, ΤΕΑΔ, ΤΥΔΕ και της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ μέχρι 30.4.2013.