ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΚΤΛ ΕΤΟΥΣ 2021

Κατάρτιση και λειτουργία Μητρώου εκτελεστών διαθήκης, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

Τακτική κλήρωση 21/1/2021

Υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο έως 31/10/2020

ΑΠΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 40185-2020

Print Friendly, PDF & Email