ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν 4182/2013

Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών. Αιτήσεις έως 31/10/2016

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν 4182 2013

Print Friendly, PDF & Email