Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών κλπ

Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

 

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Οκτωβρίου 2017, προκειμένου, να συμπεριληφθούν στην επιλογή με δημόσια κλήρωση, που θα διενεργηθεί τον Ιανουάριο του 2018.

Η αίτηση, με τα σχετικά δικαιολογητικά, τόσο για τα φυσικά, όσο και για τα νομικά πρόσωπα, κατατίθεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, Γεν. Δ/νση Δημ. Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών, Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών, Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα Τ.Κ. 104 37.

Η σχετική αίτηση, μπορεί να αναζητηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:http://www.minfin.gr/web/g.g.-demosias-periousias/koinopheleis-periousies3

Σχετ: Υπ΄αρ Δ.Κ.Π.Γ 0019782/5-12-2016 αόφαση Υπουργού Οικονομικών.

ΔΚΠΦ 0019782-2016 απόφαση ΥΟικ

Print Friendly, PDF & Email