ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΩΣ 10/5/21

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ τ. Β 1814/29.4.21)

σελ 7 επ.

 

ΦΕΚ Β1814 ΝΕΑ ΚΥΑ

Print Friendly, PDF & Email