Νεα ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΩΣ 16.3.2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 843/3.3.2021 η νέα υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 13805 ΚΥΑ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Οι σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ΑΡΘΡΟ 4 ΣΕΛΙΔΑ 6

ΦΕΚ-ΚΥΑ ΕΩΣ 16-3-2021

Print Friendly, PDF & Email