ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΩΣ 19/4

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ 1441/10.4.21 τ.Β)

σελ 6 επ.

kya_10.4.21

Print Friendly, PDF & Email