ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΩΣ 2/8/21

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46819 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00. {ΦΕΚ 3276/24.7.2021 τ. Β}

ΦΕΚ 3276

Print Friendly, PDF & Email