ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΩΣ 3/5/2021

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Μ. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.   (ΦΕΚ 1682/24.4.2021 τ. Β)

σελ 7 επ.
Print Friendly, PDF & Email