ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΦΕΚ 1099/11.3.22 ΕΩΣ 21/3/2022

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14709 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ 1099/11.3.2022)

ΦΕΚ 1099

Print Friendly, PDF & Email