ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΦΕΚ 1724/9.4.22 ΕΩΣ 1/5/22

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22206 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00
έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00. (ΦΕΚ 1882/16.4.22)

 

φεκ 1882

Print Friendly, PDF & Email