ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΦΕΚ 2137/30.4.2022 ΕΩΣ 16/5/2022

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00. (ΦΕΚ 2137/30.4.2022 τ.Β.)

ΦΕΚ 2137

Print Friendly, PDF & Email