ΝΕΟ ΥΠΕΡ-ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟ 02/01/2017. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) – ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Π Ρ Ο Σ

ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΩΝ 60 ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ,

Κατόπιν συνεχών επικοινωνιών και ενημερωτικών διαβουλεύσεων με το σύνολο – σχεδόν – των εξήντα επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων, όσον αφορά την επικουρική Ασφάλιση της Ελλάδος μετά την έναρξη του νέου Ασφαλιστικού Χάρτη ενημερώνουμε τα εξής:

Οι άμισθοι λειτουργοί του Κράτους – οι Δικηγόροι – καθώς και οι έμμισθοι μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι του καταργημένου Τ.Υ.Δ.Ε. ασφαλίζονται υποχρεωτικά  στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων – στον πρώην Κ.Ε.Α.Δ.

Ο Τομέας αυτός από το έτος 2015 έχει ήδη ενταχθεί με πλήρη Διοικητική, Οικονομική και Λογιστική Ενοποίηση ως ΚΛΑΔΟΣ, στο νέο Υπέρ-Ταμείο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Η Πρόνοια των Δικηγόρων Αθηνών από 02 / 01 / 2017, εντάχθηκε στο ίδιο ως άνω Ταμείο, στην Δ΄ Διεύθυνση Εφ’ Άπαξ Παροχών στο Γ΄ Τμήμα (Νομικών). Στο ίδιο Γ΄ Τμήμα εντάχθηκε και ο καταργημένος Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών.

Επομένως οι αρμοδιότητες του καταργημένου πλέον Ε.Τ.Α.Α. διαχωρίστηκαν πλήρως.

Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε από :

Τη web – ιστοσελίδα :   www.eteaep.gov.gr

Παρακαλούμε για την Πανελλήνια ενημέρωση των μελών σας.-

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Ηλίας Δ. Σαρρής

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας / Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Φ.Κ.Α.

Print Friendly, PDF & Email