ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΟΔΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ.

 Στο πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας για γυναίκες θύματα έμφυλης βίας εντάχθηκε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου συμβάλλοντας  στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών ύστερα από την υπογραφή του σχετικού  Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή νομικών υπηρεσιών σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας οι οποίες απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Ρόδου, η οποία καλύπτει την εκπροσώπησή τους τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον δικαστηρίων για αστικές και ποινικές υποθέσεις.

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί σοβαρή και παράλληλα ανεπαρκώς καταγγελλόμενη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών όσον αφορά την αξιοπρέπεια, την ισότητα και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Ο αντίκτυπος του φαύλου κύκλου της βίας αφορά τόσο τις γυναίκες που έχουν μπει σε αυτόν όσο και τις οικογένειές τους αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της. Δυστυχώς τα καταγγελλόμενα περιστατικά είναι ελάχιστα καθώς οι περισσότερες γυναίκες θύματα αποφεύγουν να ακολουθήσουν την δικαστική οδό.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου ως θεματοφύλακας στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβάλλει με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του, στην ενδυνάμωση του σχετικού υποστηρικτικού δικτύου που λειτουργεί ήδη στο νησί, παρέχοντας την απαιτούμενη νομική στήριξη στις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας που απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Ρόδου με στόχο στην ενδυνάμωση και την εν γένει υποστήριξή τους προκειμένου να προχωρήσουν σε καταγγελία των περιστατικών και όπου απαιτείται σε προσφυγή στην δικαιοσύνη.

Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Print Friendly, PDF & Email