ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ