ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 28/4/13 ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Νέος νόμος για τα ναρκωτικά : Ερμηνεία και εφαρμογή στην Πράξη. Ν 4139/2013 “Περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις”

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ

Print Friendly, PDF & Email