Νομοθεσία 2011

ΝΟΜΟΣ 4030-2011-Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4028-2011-Τροποπoίηση διατάξεων νόμου 2168-1993 κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4024-2011-Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις-εναίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο–εργασιακή εφεδρεία κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4023-2011-Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος…word

ΝΟΜΟΣ 4022-2011-Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4021-2011-Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4015-2011-Αγροτικοί συνεταιρισμοί κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4014-2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση-ρυθμιση αυθαιρέτων κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 4002-2011-Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 3996-2011-Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας-ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 3994-2011-Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 3986-2011-Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαίσιου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015…word

ΝΟΜΟΣ 3984-2011-Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις…word

ΝΟΜΟΣ 3979-2011-Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 3961-2011-Τροποποίηση του νόμου 3126-2003 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 3959-2011-Προστασία του ελευθέρου ανατγωνισμού…word

ΝΟΜΟΣ 3955-2011-Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών προιόντων, εφοδίων και εισροών κτλ…word

NOMOΣ 3944-2011-Τροποποίηση νόμου 2168-1993 σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων…word

ΝΟΜΟΣ 3943-2011-Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής…word

ΝΟΜΟΣ 3937-2011-Διατήρηση της βιοποικιλότητας κτλ…word

ΝOMOS 3932-2011-Σύσταση αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 3919-2011-Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 3917-2011-Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία κτλ…word

NOMOΣ 3908-2011-Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη κτλ…word

ΝΟΜΟΣ 3907-2011-Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κτλ…word

Print Friendly, PDF & Email