Νομοθεσία 2015

ΝΟΜΟΣ 4356-2015 – Σύμφωνο Συμβίωσης κτλ…pdf

ΠΝΠ – Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων…pdf

ΝΟΜΟΣ 4355-2015 – Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν αφαιρεθεί παράνομα κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4354-2015 – Διαχείριση μη εξυπηρετουμένων δανείων κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4351-2015 – Βοσκήσιμες γαίες κτλ…pdf

Καθορισμός αμοιβών Δικαστικών Επιμελητών…pdf

Πράξη 43-2015 – Τροποποίηση της 38-2015 πράξης…pdf

ΠΔ 83-2015 -Σύσταση μόνιμης Διαιτησίας στο ΔΣ Ρόδου…pdf

ΝΟΜΟΣ 4350-2015 – Τραπεζική αργία κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4346-2015 – Επείγουσες Ρυθμίσεις για την εφαρμογή συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων-Διαρθρωτικών Mεταρρυθμίσεων…pdf

ΝΟΜΟΣ 4342-2015 – Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις…pdf

ΝΟΜΟΣ 4340-2015 – Πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων κτλ…pdf

NΟΜΟΣ 4339-2015 – Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης κτλ…pdf

NΟΜΟΣ 4337-2015 – Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων-διαρθρωτικών μεταρυθμίσεων…pdf

ΠΔ 67-205 – Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας εκθεσης-περιλήψεων στην ιστοσελίδα ΕΤΑΑ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4336-2015 – Συνταξιοδοτικές Διατάξεις-Ρυθμίσεις για χρηματοδότηση κτλ…pdf

ΠΝΠ-Κτεπείγουσες Ρυθμίσεις για τα αξιόγραφα κτλ…pdf

Διόρθωση Σφαλμάτων ν. 4322-2015  κτλ…pdf

ΠΔ 92-2015-Τροποποιήσεις Σωφρονιστικού Κώδικα…pdf

ΝΟΜΟΣ 4335-2015-Επείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμου 4334-2015…pdf

ΠΝΠ-Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4334-2015-Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον ΕΜΣ…pdf

ΠΝΠ-Σύμπληρωση ΠΝΠ-Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4333-2015-Διαπραγμάτευση-Σύναμη δανειακής σύμβασης με ΕΜΣ….pdf

ΝΟΜΟΣ 4332-2015-Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας κτλ….pdf

Αποφαση 1794-2015 – Καθορισμός πιστοποιητικών-δηλώσεων-καταστάσεων-σχεδίων διευθέτησης για ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ…pdf

ΠΔ 42-2015-Διοικητικό Πρόστιμο σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης-προστασίας κτλ….pdf

ΝΟΜΟΣ 4331-2015-Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ κτλ…pdf

ΠΝΠ-Τροποποίηση αρθρου 1 της από 28.6.15 ΠΝΠ Τραπεζική Αργια Βραχείας Διάρκειας…pdf

ΠΝΠ-Τραπεζική Αργία Βραχείας Διάρκειας…pdf

ΠΝΠ-Οργάνωση Διαδικασίας Διεξαγωγής Δημοψηφίσματος…pdf

ΠΔ 38-2015-Προκήρυξη Δημοψηφισματος για κρίσιμο εθνικό θέμα…pdf

Απόφαση Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για Διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα…pdf

ΝΟΜΟΣ 4330-2015-Τροποποίηση διατάξεων ΚΦΕ κτλ…pdf

ΠΔ 35-2015-Οργάνωση-Λειτουργία Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου…pdf

ΝΟΜΟΣ 4329-2015-Διαταγή πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής κτλ….pdf

ΝΟΜΟΣ 4328-2015-Κύρωση της από 27-3-2015 ΠΝΠ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4327-2015-Επείγοντα μέτρα για την εκπαίδευση κτλ…pdf

NOMOΣ 4326-2015-Αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό…pdf

NOMOΣ 4325-2015-Εκδημοκρατισμός της διοίκησης-καταπολέμηση της γαφειοκρατίας-ηλεκτρονική διακυβέρνηση-αποκατάσταση αδικιών κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4324-2015-ΕΡΤ ΑΕ κτλ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4323-2015-Κύρωση της από 20-4-2015 ΠΝΠ…pdf

ΝΟΜΟΣ 4322-2015-Κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ΄τύπου κτλ…pdf

ΠΝΠ 20-4-2015-Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των φορέων γενικής κυβέρνησης προς επένδυση στη ΤτΕ…pdf

ΠΝΠ 27-3-2015-Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της ΕΒΖ και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές…pdf

ΠΔ 28-2015-Κωδικοποίηση Διατάξεων για τη πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία…pdf

ΝΟΜΟΣ 4321-2015-Ρυθμίσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας…pdf

ΝΟΜΟΣ 4320-2015-Αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης κτλ…pdf

Print Friendly, PDF & Email