Νομοσχέδιο για την επαγγελματική ελευθερία, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών