ΝΟΜΟΣ 4321/2015 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών άρθρο 28. Προσοχή η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 30/4/2015.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4321

Print Friendly, PDF & Email