Οδηγίες για το ΕΣΠΑ αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων

Νέα | Ανακοινώσεις | 02/07/2021

Οδηγίες για το ΕΣΠΑ αυτοαπασχολουμένων δικηγόρων

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι προκειμένου να βοηθηθούν περαιτέρω κατά την υποβολή αίτησης ένταξης τους στη Δράση «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020 χρηματοδοτούμενη από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=80&cs=

1) Το εγχειρίδιο εγγραφής νέου χρήστη στο ΠΣΚΕ και

2) το Εγχειρίδιο Υποβολής στο ΠΣΚΕ, τα οποία και παρατίθενται κατωτέρω προς διευκόλυνση των συναδέλφων.

Παράλληλα συνεχίζεται υπό την εποπτεία του Αντιπροέδρου κ. Ευσταθίου Αναλυτή, η λειτουργία του help desk στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους είτε μέσω portal.olomeleia.gr στην επιλογή: Επικοινωνία- μηνύματα-Επιδότηση ΕΣΠΑ σε δικηγόρους, είτε στο e-mail espaepidotisi@olomeleia.gr ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά Δευτέρα έως Παρασκευή από 11:00 έως 14:00 στο 6941603706 και από 14:00-17:00 στο 6944981711.

Συνημμένα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

Print Friendly, PDF & Email