ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε-ΕΦΚΑ

eggrafi_askoymenon_dikigoron_ston_eefka

Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ γίνεται αποκλειστικά από τις Τοπικές Διευθύνσεις του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους και συγκεκριμένα από τα Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών των Τοπικών Διευθύνσεων, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.13γ του ΠΔ 8/2019.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή του αιτήματος για την εγγραφή Ασκούμενων Δικηγόρων στον κλάδο Υγείας είναι:
▪ Βεβαίωση εγγραφής στο Σύλλογο.
▪ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
▪ Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής μέσω του gov.gr για ένταξη στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία των 33,00 ευρώ μηνιαίως
▪ Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

Στην περίπτωση ελλιπούς ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών των Τοπικών Διευθύνσεων, μπορείτε να προσκομίσετε το συνημμένο έγγραφο του e-ΕΦΚΑ

Print Friendly, PDF & Email