ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 31393/9-9-2015 (ΦΕΚ Β΄1929)