ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ