ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Για το σχέδιο νόμου ΄΄Επιτάχυνση και Εξορθολογισμός διαδικασιών Αναγκαστικής Απαλλλοτρίωσης΄΄