ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ Α/2021

Ορισµός εξεταστών για το ∆ιαγωνισµό Υποψηφίων ∆ικηγόρων Α” Εξεταστικής περιόδου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/25.5.2021 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ 25-5-2021

Print Friendly, PDF & Email