Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου θα συμμετάσχει στην πανελλαδική αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους που αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας στις 11,12,13 Ιανουαρίου 2012.