Παράταση αναστολής εργασιών Κτηματολογίου Ρόδου έως 23/5

Παράταση της αναστολής των εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου για το χρονικό
διάστημα από τις 26-4-2021 έως και τις 23-5-2021. Από την αναστολή εξαιρείται η παραλαβή των
εισερχομένων προς καταχώρηση πράξεων, η οποία θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο του Δικαστικού
Μεγάρου.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΩΣ 23-5 16454OIK YA ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Print Friendly, PDF & Email