Παράταση αναστολής εργασιών των δικαστηρίων λόγω εκλογών

anastoli_ekloges_2019_paratasi_signed

Μετά την έκδοση της αριθ. πρωτ. 39380/3.6.2019 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διευκρινίζονται τα εξής:

1. Αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας για δύο εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα για τις 6 έως και 7/6/2019. Η αναστολή των εργασιών αφορά και το Συμβούλιο Επικρατείας, το Διοικητικό Εφετείο και Πρωτοδικείο Αθηνών και το Εφετείο Αθηνών.

2. Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών η αναστολή των εργασιών από 10/6/2019 έως και 14/6/2019 αφορά ΜΟΝΟ στις συνεδριάσεις των ακροατηρίων. Οι υπόλοιπες δικαστηριακές εργασίες εκτελούνται κανονικά.

3. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών αναστέλλονται οι εργασίες μέχρι και 14/6/2019, με τις κάτωθι διευκρινήσεις:

α. Η κατάθεση των προτάσεων (νέα τακτική διαδικασία – 100 ημέρες) για όσες υποθέσεις η προθεσμία κατάθεσης αυτών λήγει κατά το διάστημα από 22.5.2019 έως 12.6.2019 θα λάβει χώρα στις 13/6/2019, ημέρα Πέμπτη, χωρίς να δοθεί νέα παράταση. Από την επομένη αρχίζει η 15ήμερη προθεσμία για την προσθήκη/αντίκρουση επί των προτάσεων, η οποία λήγει στις 28.6.2019.

β. Η προθεσμία των 100 ημερών για την κατάθεση των προτάσεων που συμπληρώνεται στις 14.6.2019, παρατείνεται μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή λήγει στις 18.6.2019, ημέρα Τρίτη, και αντίστοιχα η 15ήμερη προθεσμία για την προσθήκη αντίκρουση επί των προτάσεων λήγει στις 3.7.2019, ημέρα Τετάρτη.

γ. Για όσες υποθέσεις συζητηθήκαν έως και τις 21.5.2019, το τριήμερο ή το 8ήμερο της προθεσμίας κλεισίματος των φακέλων που δεν είχε με την έναρξη της αναστολής ολοκληρωθεί παρατείνεται τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες, αρχής γενομένης από τις 10.6.2019, χωρίς να δοθεί νέα παράταση.

δ. Θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αποκλειστικά και μόνο όσων ενδίκων μέσων ή ενδίκων βοηθημάτων (ανακοπών) η καταληκτική ημερομηνία λαμβάνει χώρα κατά το διάστημα αναστολής των εργασιών.

ε. Κατάθεση δικογράφων στο χρονικό διάστημα της αναστολής των εργασιών θα γίνει μόνον στην περίπτωση παραγραφής και κατόπιν εγκρίσεώς μας.

στ. Η προθεσμία ανάληψης των σχετικών για όσες υποθέσεις έχουν δημοσιευθεί μέχρι 31.11.2018, παρατείνεται μέχρι και τiw 28.6.2019. Μετά την ημερομηνία αυτή θα πολτοποιηθούν.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη ανακοίνωση του Πρωτοδικείου.

 

Print Friendly, PDF & Email