ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι κατόπιν συννενόησης με την Πρόεδρο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου τα μέλη μας θα παραλαμβάνουν εφεξής τα έγγραφα των δικογραφιών, προκειμένου να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα, κατόπιν κατάθεσης της δικηγορικής τους ταυτότητας και αρίθμησης των εγγράφων που παρελήφθησαν.

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Ο Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματέας

Βασίλειος Περίδης   Καλλιόπη Παπαπαύλου-Βαρδέλλη

Print Friendly, PDF & Email