ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ 15/11