ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΙΛΙΟΥ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ