ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/12/2023 ΣΤΟΝ ΔΣΡ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΚΟΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΚΠ ΚΑΙ ΚΠΔ