ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΩΣ 22/1/21