ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΩΣ 2/7/21