ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΕΩΣ 9-7-21

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΔΟΥ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΩΣ 9-7-21

Παράταση αναστολής των εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου για το χρονικό
διάστημα από τις 5-7-2021 έως και τις 9-7-2021, έως εκδόσεως της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας
Δόμησης ότι δύναται να συνεχιστεί κανονικώς η απογραφή εντός του κτιρίου. Από την αναστολή
εξαιρείται η παραλαβή των εισερχομένων προς καταχώρηση πράξεων, η οποία θα γίνεται σε κατάλληλο
χώρο του Δικαστικού Μεγάρου.

Print Friendly, PDF & Email