ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΩΣ 23/7/21

Παράταση αναστολής των εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου για το χρονικό διάστημα από τις 12-7-2021 έως και τις 23-7-2021.  Από την αναστολή εξαιρείται η παραλαβή των εισερχομένων προς καταχώρηση πράξεων, η οποία θα γίνεται σε κατάλληλο χώρο του Δικαστικού Μεγάρου.
Επισημαίνεται ότι κατόπιν της διενέργειας των απαιτούμενων εργασιών για την άρση της επικινδυνότητας του κτηρίου του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου οι υπάλληλοι μπορούν να εισέρχονται στους χώρους του Κτηματολογικού Γραφείου προκειμένου να ολοκληρωθεί η εργασία καταγραφής και συσκευασίας του αρχειακού υλικού τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και κάνοντας χρήση όλων των ατομικών μέσων ατομικής προστασίας (κράνη κλπ) που προβλέπονται για την είσοδό τους σε εργοτάξιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Print Friendly, PDF & Email