ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΩΣ 10-9-21