ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ ΕΩΣ 31/8/2021

Παράταση της αναστολής υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων και λοιπών τελών, παραβόλων και εισφορών για την έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων και αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων έως 31.8.2021

ΑΡΘΡΟ 27 Ν 4800 (ΦΕΚ 81/21.5.2021 τ. Α)

ΑΡΘΡΟ 27 Ν 4800 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΡΑΡΟΣΗΜΩΝ

 

Print Friendly, PDF & Email