ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΩΣ 31/3/2014

Σύμφωνα με την από 20/2/2014 απόφαση ΕΤΑΑ παρατείνεται η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2013 (γραμματίων στην ΕΤΕ κι ενσήμων) ΕΤΑΑ – ΤΑΝ – ΤΕΑΔ και ΤΥΔΕ μέχρι 31/3/2014.

Print Friendly, PDF & Email