ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ

Σύμφωνα με την από 29-4-2013 απόφαση του ΕΤΑΑ, η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ-ΤΕΑΔ και ΤΥΔΕ έτους 2012 παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2013.

Print Friendly, PDF & Email