ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ 6/12