ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΠΟΛΔ