Πιστοποίηση ψηφιακής υπογραφής για τα μέλη του ΔΣΡ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνονται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση ψηφιακής υπογραφής να το δηλώσουν στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ 2241020413 ή στο info@dsrnet.gr προκειμένου ο Σύλλογος να ξεκινήσει τη διαδικασία με την Ολομέλεια.
19/9/2019
Για τον ΔΣΡ
Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας
Β Περίδης    Κ. Παπαπαύλου
Print Friendly, PDF & Email